PROGRAMKERESŐ
Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

SZAVAZÁS
Mely programokból látna többet szívesen a Városi Könyvtárban?

 


 
OLDALTÉRKÉP

Üdvözöljük
a

Ceglédi Kossuth Művelődési
Központ és Könyvtár


Központi Könyvtárának
és
Gyermekkönyvtárának


virtuális könyvespolcain

"Azok a könyvek, melyek a könyvtárak polcain
szunnyadnak, még nem készek, vázlatosak,
magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet
kapjanak, te kellesz, olvasó!"
(Kosztolányi Dezső)

Küldetésnyilatkozat

 

Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár, mint a Dél-Pest Megyei kistérség legnagyobb nyilvános könyvtára és kulturális központja fő feladatának tekinti, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a magyar és egyetemes kultúra kincseinek megismertetését, a hazai és nemzetközi információhoz és a tudáshoz való szabad hozzáférést, az önművelés, a szabadidő értékes eltöltésének segítését, az élethosszig tartó tanulás támogatását, az olvasáskultúra kialakítását, fejlesztését.

 

Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében:

 • a könyvtár állományát folyamatosan, tervszerűen gyarapítjuk, és sokoldalúan feltárjuk, amelyről az érdeklődők az Interneten is tájékozódhatnak
 • a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató - információs szolgáltatásait
 • kiemelt figyelmet fordítunk a számítástechnika könyvtári alkalmazásának továbbfejlesztésére, a dokumentumok és információk hozzáférésének növelésére, és a tartalomszolgáltatásra
 • szakmai tanácsadással segítjük a kistérség könyvtárainak munkáját, szervezzük a térségben működő könyvtárak összefogását, és közös szolgáltatások kialakítását
 • könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk, és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait
 • munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk a használói szokásokat, igényeket, s ennek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait
 • hozzájárulunk a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez
 • szorgalmazzuk, hogy bárki számára bárhonnan biztosíthassuk a dokumentumokhoz és információkhoz való korlátozás nélküli hozzáférést
 • információs hátteret nyújtunk az állampolgári tájékozódáshoz, a közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez
 • helytörténeti gyűjteményünk révén hozzájárulunk a város történetének, kulturális, néprajzi hagyományainak, természeti értékeinek, gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatásához
 • részt vállalunk a gyerekek olvasóvá nevelésében
 • olyan kulturális szolgáltatásokat kínál, amelyek a tudomány, az esztétikum, a szórakozás értékeivel hozzájárulnak az élet minőségének javításához, növelik az életkedvet, a lokálpatriotizmus érzetét Cegléden.
 • szakértőket és folyamatos műhelymunkát biztosít különböző korú és típusú tehetségek felfedezéséhez, képességeik kibontakoztatásához, gondoskodik a helyi tudás, képesség közismertté tételéről, a születő új alkotások bemutatásáról.
 • ösztönzi, segíti a lakosság helyi, közéleti, civil szerveződéseit, fórumot biztosít érdekeik, értékeik megmutatásához, a cselekvő társasági élet helyi akcióinak lebonyolításához.
 • felkínálja a város minden lakója számára azokat a forrásokat, amelyek javítják a polgárok életképességét, teljesítőképességét, fejlesztik az állampolgári szabadság és felelősségérzetet, ösztönzik a közéletben való részvételi igényt és a helyi nyilvánosság tartalmi gazdagítását szolgálják.
 • gondoskodik a lakosság gyors, pontos, az életlehetőségeket segítő tájékoztatásáról, a szellemi tőke, a hatékonyságát növelő új tudások megismertetésének fórumairól, a ceglédi kultúra értékeinek országos megismertetéséről.
 • elősegíti, szervezi a város kulturális értékeinek közkinccsé tételét. Folyamatosan információkat szolgáltat Cegléd múltjáról, az itt élt és élő jeles alkotók munkásságáról, a helyi társadalom művelődési, közösségi létformáiról, szokásairól, mentalitását meghatározó tényezőiről, hagyományairól, a "Ceglédiség" értékeiről.

 

Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár, a fenntartó Városi Önkormányzat célkitűzéseivel összhangban arra törekszik, hogy megteremtse a XXI. század követelményeinek megfelelő nyilvános könyvtári szolgáltatást, korszerű könyvtárként és információs, multifunkcionális közösségi színtér, kulturális központként működjön. Küldetésünket tervszerűen gyarapított dokumentumállománnyal, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatással, technikai felszereltséggel, munkatársak szakmai felkészültségével valósítja meg.

 

 

 


Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési IntézetIntézményünk országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát az NIIF Program biztosítja.
www.niif.hu
A honlap a "Közkincs 2008." Program keretében, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus támogatásával készült.

www.mmi.hu
Magyar Művelődési Intézet
és Képzőművészeti Lektorátus
www.nka.hu
Nemzeti Kulturális Alap
www.pmkult.hu
Pest Megyei
Közművelődési Intézet
www.erikanet.hu
Egységes Regionális Információs
Közművelődési Adatbázis
www.pemeksz.hu
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Pest Megyei Szervezete
www.mke.oszk.hu
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
www.oszk.hu
Országos Széchenyi Könyvtár
www.szikla.net
Szikla Integrált
Könyvtári Rendszer
www.okm.gov.hu
Oktatási és Kulturális
Minisztérium
www.cegled.hu
Cegléd Város
Hivatalos Honlapja

 
 

a lap tetejére
A lap 0.0177 másodperc alatt készült el.
Copyright 2014 Cegléd Városi Könyvtár design by © Ceglédinfo
| A látogatók száma 2010.02.01-től összesen: 575970 | Ebben a hónapban: 10056 | Ma: 330 | jelenleg: 1 | Statisztika |